Wie is Da­lal Mughrabi?

De Standaard - - Buitenland - (jfs)

Da­lal Mughrabi (°1959) groeit in de ja­ren 60 op in een vluch­te­lin­gen­kamp in het Li­ba­ne­se Bei­roet. Ze volgt een op­lei­ding tot ver­pleeg­ster. In 1975 – wan­neer de Li­ba­ne­se bur­ger­oor­log uit­breekt – be­sluit ze zich aan te slui­ten bij Fa­tah, des­tijds een ge­duch­te Pa­les­tijn­se gu­er­ril­la­be­we­ging. Er wordt haar een post bij de po­li­tie­ke be­we­ging PLO voor­ge­steld in Ita­lië. Maar die wijst ze af voor een ‘mi­li­tai­re’ car­ri­è­re.

Op 11 maart 1978 – Da­lal is dan am­per 19 jaar oud – krijgt ze het be­vel om een ont­voe­ring uit te voe­ren in een ho­tel in Tel Aviv, waar veel bui­ten­land­se toe­ris­ten en am­bas­sa­deurs ver­blij­ven. Doel: ze la­ter ‘rui­len’ te­gen ge­van­gen­ge­no­men Pa­les­tij­nen.

In de och­tend komt ze, na een tocht met een op­blaas­boot, met tien kom­pa­nen aan op het strand van Tel Aviv.

Op de kust­weg over­val­len ze een bus vol rei­zi­gers. Ze gooi­en gra­na­ten naar voor­bij­rij­den­de au­to’s. Het ho­tel be­rei­ken ze uit­ein­de­lijk niet: ze stui­ten op een blok­ka­de van de po­li­tie. Een zwa­re ex­plo­sie volgt, mo­ge­lijk ver­oor­zaakt door een gra­naat, waar­na de bus in brand vliegt.

De zwa­re tol van de ‘Kust­weg­aan­slag’: 38 bur­ger­do­den en ze­ven­tig ge­won­den. Ook Da­lal Mughrabi over­leeft de raid niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.