VAN WIE IS HET GEMEENTEBUDGET?

De Standaard - - Politiek - SI­MON AN­DRIES

Een jaar voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zing wil­len ne­gen op de tien lo­ka­le be­stu­ren de bur­ger meer in­spraak gun­nen. Dat blijkt uit een rond­vraag van de Ver­e­ni­ging van Vlaam­se Ste­den en Ge­meen­ten. Maar de in­wo­ners ook een deel van het bud­get la­ten be­he­ren, vin­den de mees­te toch nog een brug te ver. Hoe­ver mag de in­spraak gaan?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.