Trump wil ook uit plan voor scho­ne­re energie stap­pen

De Standaard - - Buitenland - (nrc)

De Ver­e­nig­de Sta­ten stap­pen niet al­leen uit het Kli­maat­ak­koord van Pa­rijs, maar trek­ken zich ook te­rug uit het plan van de re­ge­ring­Oba­ma om scho­ne­re energie in de VS op te wek­ken. Scott Pruitt, de di­rec­teur van het En­vi­ron­men­tal Pro­tec­ti­on Ag­en­cy (EPA), gaat dat van­daag aan­kon­di­gen. ‘De oor­log te­gen ko­len is voor­bij’, zei Pruitt in een speech in Ken­tuc­ky.

Het scho­ne­re ener­gie­plan wil­de de uit­stoot van broei­kas­gas­sen ver­min­de­ren door aan ko­len­cen­tra­les maxi­ma­le emis­sies op te leg­gen. Trump wil juist meer ba­nen cre­ë­ren in ko­len­cen­tra­les en ­mij­nen en wil geen ban­den aan de uit­stoot.

Ko­len­cen­tra­les zijn ver­ant­woor­de­lijk voor cir­ca een der­de van de to­ta­le Ame­ri­kaan­se CO2­uit­stoot.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.