Bel­gi­sche trans­port­bon­den ac­tief in Roe­me­nië

De Standaard - - Mens & Economie - (belga)

De Bel­gi­sche trans­port­bon­den heb­ben een kan­toor in Roe­me­nië op­ge­zet. Op die ma­nier ho­pen ze de strijd te­gen so­ci­a­le dum­ping met Roe­meen­se truc­kers ef­fec­tie­ver te be­strij­den.

‘Het gaat om een pri­meur’, zegt Jo­hn Rey­naert, ad­junct­fe­de­raal se­cre­ta­ris van de BTBABVV.

De so­ci­a­lis­ti­sche trans­port­bond werkt al ja­ren sa­men met de Roe­meen­se truc­kers­vak­bond SLT. Maar nu scha­kelt men een ver­snel­ling ho­ger. Sa­men met vak­bon­den uit Zwe­den en De­n­e­mar­ken en de steun van de Eu­ro­pean Trans­port Wor­kers Fe­de­ra­ti­on (ETF) wil­len ze SLT fi­nan­ci­eel en lo­gis­tiek on­der­steu­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.