Nu ook be­mid­de­ling aan het sterf­bed

De Standaard - - Binnenland - (jom)

In de laatste maan­den van het le­ven nog een fa­mi­lie­ru­zie op­los­sen, om daar­na rus­tig te kun­nen ster­ven? De nood hier­aan is vol­gens Ho­ge­school Vi­ves zo groot dat ze een nieu­we op­lei­ding or­ga­ni­seert voor be­mid­de­laars. Die kun­nen zich van­af dit aca­de­mie­jaar spe­ci­a­li­se­ren in de laatste le­vens­fa­se.

‘De con­flic­ten be­gin­nen soms maan­den op voor­hand’, zegt In­ge De Boeck, be­mid­de­laar en een van de ini­ti­a­tief­ne­mers van de op­lei­ding. ‘Bij­voor­beeld over de zorg voor de ou­ders: rust­huis of niet?’ Even­goed is er veel ru­zie over de er­fe­nis. Uit een be­vra­ging van de Ko­ning Bou­de­wijn­stich­ting vo­rig jaar bleek dat bij­na een op de tien Bel­gen een con­flict heeft over de er­fe­nis van zijn of haar moe­der. Slechts de helft raakt op­ge­lost.

De nieu­we op­lei­ding krijgt niet over­al ap­plaus. Eén uur be­mid­de­ling kost door­gaans 80 à 150 eu­ro. ‘Door de ver­grij­zing wordt het le­vens­ein­de een markt’, zegt Luc De­liens, hoog­le­raar pal­li­a­tie­ve zorg (VUB). ‘Fa­mi­lie­ban­den her­stel­len, kan een wens zijn van pal­li­a­tie­ve pa­ti­ën­ten, maar ze kun­nen dit ook aan een psy­cho­loog of so­ci­aal wer­ker van het pal­li­a­tie­ve team vra­gen. Dan kost het hen niets.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.