‘Een so­ci­a­lis­ti­sche pro­pa­gan­da­ma­chi­ne ge­rund door een scha­re ro­de vrien­den’

De Standaard - - Binnenland -

De bur­ge­mees­ter van Knok­ke­Heist, LEOPOLD LIPPENS (GBL), vindt dat de West­Vlaam­se re­gi­o­na­le zen­der Fo­cus WTV te vaak een forum geeft aan po­li­ti­ci zo­als Johan Van­de La­not­te en Re­naat Landuyt. (in ‘Het Nieuws­blad’)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.