Rech­ter legt be­slag op bruik­leen Pis­sar­ro

De Standaard - - Culture & Media - (afp)

Een Ame­ri­kaans kop­pel dacht zich langs zijn bes­te zij­de te la­ten zien door een werk van Pis­sar­ro uit te le­nen aan het Mu­sée Mar­mot­tan Mo­net. Dat bracht dit voor­jaar een re­tro­spec­tie­ve van de Fran­se schil­der. Dat breekt hen nu zuur op. La cu­eil­let­te des pois, een gou­a­che uit 1887, werd er her­kend als een ge­roofd kunst­werk. Sinds gis­te­ren is het de in­zet van een rechts­zaak. Vol­gens de clai­mers be­hoor­de het werk tot de col­lec­tie van Si­mon Bau­er. De­ze Fran­se jood werd tij­dens WO II door de na­zi’s naar een straf­kamp ge­stuurd. 93 stuk­ken uit zijn col­lec­tie wer­den in be­slag ge­no­men en ver­kocht. Bij zijn vrij­la­ting be­gon hij zijn kunst­wer­ken te zoe­ken. Na zijn over­lij­den in 1947 nam zijn fa­mi­lie het over. Het was zijn 87­ja­ri­ge klein­zoon die nu de claim in­dien­de.

Het kop­pel kocht het werk bij Chris­tie’s.

‘De erw­ten­pluk’. © rr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.