‘Fa­cebook kan ons niet sa­men­bren­gen, cul­tuur wel. Daar­om is Unes­co vi­taal’

De Standaard - - Culture & Media -

De os­car­win­nen­de re­gis­seur COSTA

GAVRAS schuift voor­ma­lig Frans Cul­tuur­mi­nis­ter Aud­rey Azou­lay naar voor als de per­fec­te kan­di­daat voor de func­tie van di­rec­teur­ge­ne­raal van Unes­co. Azou­lay be­grijpt vol­gens Gavras hoe het in­ter­net de kun­sten ver­an­derd heeft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.