Cit­ro­ënga­ra­ge heet voort­aan ‘Ka­nal’

De Standaard - - Culture & Media - (gse)

Het Brus­sels mu­se­um voor mo­der­ne en he­den­daag­se kunst dat in de Cit­ro­ënga­ra­ge komt, heeft een naam: Ka­nal. De Brus­sel­se re­ge­ring trekt vol­gend jaar een mil­joen eu­ro uit om werk van jon­ge Brus­sel­se kun­ste­naars te ko­pen voor het kunst­cen­trum.

Dat zei Yves Gold­stein, die het pro­ject voor­be­reidt, aan Bruzz tij­dens een Brus­sel­se pro­mo­tie­trip in Ber­lijn.

Van­af eind mei 2018 komt er een voor­lo­pi­ge pro­gram­ma­tie in de le­ge ga­ra­ge. Zo kun­nen Brus­se­laars zich de plek al ei­gen ma­ken. Ze loopt tot ju­ni 2019. Daar­na be­gin­nen de wer­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.