Dil­ler Sco­fidio & Ren­fro bou­wen con­certhal Lon­den

De Standaard - - Culture & Media - (gse)

Het toe­kom­sti­ge Cen­ter for Mu­sic, dat op de plaats komt van het Mu­se­um of Lon­den, wordt ont­wor­pen door het New York­se ar­chi­tec­tuur­bu­reau Dil­ler Sco­fidio & Ren­zo. Het team haal­de het van Nor­man Fos­ter, Ren­zo Pi­a­no, Frank Gehry en het Noor­se Sno­het­ta.

Het mu­ziek­cen­trum ligt vlak bij de Bar­bi­can. Het krijgt een con­cert­zaal met 2.000 zit­jes en in­fra­struc­tuur voor op­lei­ding en re­pe­ti­ties. De Lon­don Symp­ho­ny Or­ches­tra van Si­mon Ratt­le krijgt er zijn thuis­ba­sis.

Het bud­get is be­groot tus­sen 220 en 280 mil­joen eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.