Jeroen Olys­lae­gers schreef de mooi­ste zin

De Standaard - - Culture & Media - (ed)

De li­te­rai­re web­si­te Tzum heeft de mooi­ste zin uit de Ne­der­land­se li­te­ra­tuur van het af­ge­lo­pen jaar ge­ko­zen. Die vloei­de uit de pen van Jeroen Olys­lae­gers in de ro­man Wil: ‘Mijn ou­ders zijn nooit pi­laar­bij­ters ge­weest, voor­al mijn va­der had en­kel min­ach­ting voor al die lijk­bid­ders in een kerk die de­voot met hun han­den bo­ven de la­kens slie­pen en die de sou­ta­ne­dra­ger ach­ter het al­taar be­schouw­den als hun ge­na­de­lo­ze gids in de zo­ö­lo­gie van de lus­ten’.

De Tzum is de klein­ste on­der­schei­ding on­der de li­te­ra­tuur­prij­zen. Olys­lae­gers ver­klaar­de ver­eerd te zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.