KRUISWOORD

De Standaard - - Puzzles -

HORIZONTAAL

1 ver­vol­gens. con­cen­tra­tie­stoor­nis (afk.) 2 pats! ba­by­bed­je 3 pad­vin­der wijs man 4 bi­sek­su­eel. deel van Groot­Brit­tan­nië. jong schaap 5 wa­te­ring. ra­zend. zang­noot 6 tot ziens. leeg­ma­ken 7 klein. ui­ting van slaap 8 hoofd­dek­sel. def­ti­ge jurk

VERTICAAL

1 werk­tuig 2 com­pag­nie. voor­zet­sel 3 do­ping. ge­bro­ken wit 4 on­ge­kookt. in te­gen­stel­ling tot 5 hoofd­stad van Ca­na­da 6 fa­mi­lie­lid. ba­se 7 tel­woord. ak­ker­sleep 8 win­ter­voer­tuig 9 dat wil zeg­gen. bind­ge­rei 10 hak. zoekt werk als 11 lid­woord. vlak­te­maat 12 ge­va­ri­eerd

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.