Har­lem, maar ook niet he­le­maal

De Standaard - - Binnenland -

De uit­rol van A’rea 2020 ge­beurt met in­put van pro­fes­so­ren van de KU Leu­ven, de UGent en het ad­vies­bu­reau Re­bel. Want de in­spi­ra­tie komt wel­is­waar uit Har­lem en Rot­ter­dam, het was niet de be­doe­ling die voor­beel­den naad­loos te ko­pi­ë­ren.

Zo blijkt de aan­pak in Rot­ter­dam meer pres­ta­tie­ge­richt – kin­de­ren moe­ten goe­de cij­fers ha­len – en blij­ken ze nog­al mak­ke­lijk rich­ting een baan in de zorg­sec­tor of het le­ger ge­leid te wor­den. De Ame­ri­kaan­se va­ri­ant heeft dan weer kri­tiek ge­kre­gen door de fo­cus te een­zij­dig te leg­gen op goe­de pres­ta­ties in toet­sen en exa­mens. In Ant­wer­pen weer­klinkt her­haal­de­lijk de bood­schap dat het voor­al de

be­doe­ling is om ‘kin­de­ren de kans te ge­ven hun pas­sies te vin­den en uit te oe­fe­nen’. (sc)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.