‘Cy­ber­aan­val­len af­we­ren vormt zon­der twij­fel onze groot­ste be­kom­mer­nis in de strijd te­gen ter­reur’

De Standaard - - Binnenland -

Het hoofd van de mi­li­tai­re in­lich­tin­gen­dien­sten Adiv, CLAUDE VAN DE VOORDE , waar­schuwt voor vir­tu­e­le ter­reur en wil ver­sneld 100 com­pu­ter­ex­per­ten aan­wer­ven (in: ‘Het Nieuws­blad’).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.