VOOR­AF

De Standaard - - Binnenland -

BRUSSEL I Uit een reeks in­ter­ne e­mails en do­cu­men­ten van Monsan­to, de ‘Monsan­to Pa­pers’, bleek dat de che­mie­reus zelf we­ten­schap­pe­lij­ke stu­dies schreef en ‘ge­loof

waar­di­ge’ we­ten­schap­pers zocht om hun naam aan die stu­dies te le­nen

(DS 25 april). Dit om te voor­ko­men dat de we­reld­wijd meest ge­bruik­te on­kruid­ver­del­ger gly­fo­saat (be­kend van Roun­dup) ver­bo­den wordt.

In de do­cu­men­ten van Monsan­to duikt de naam van toxi­co­loog Da­vid Kir­k­land meer­maals op. Hij en som­mi­ge an­de­re we­ten­schap­pers staan sinds de ‘Monsan­to Pa­pers’ sym­bool voor hoe het be­drijf het spel speelt om gly­fo­saat op de markt te hou­den. (mec)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.