‘Als in­stel­ling kun­nen we niet zo pro­vo­ca­tief com­mu­ni­ce­ren’

De Standaard - - VOORAAN - (my­de)

‘We steu­nen het ini­ti­a­tief van on­ze stu­den­ten, om­dat zij de pro­ble­men nog eens aan­kaar­ten’, zegt Jan Dan­ckaert, vi­ce­rec­tor on­der­wijs­ en stu­den­ten­be­leid aan de VUB.

Hoe­wel de stu­den­ten een klei­ne sub­si­die kre­gen van de Stu­den­ten­raad, zet de VUB haar naam toch niet on­der de cam­pag­ne. ‘Die is door en voor stu­den­ten’, al­dus Dan­ckaert. ‘Bo­ven­dien is het als on­der­wijs­in­stel­ling on­mo­ge­lijk in zul­ke pro­vo­ca­tie­ve be­woor­ding te com­mu­ni­ce­ren (on­der meer ver­krach­tings­cul­tuur, red.).’

‘We heb­ben de ini­ti­a­tief­ne­mers wel ge­vraagd om ook de of­fi­ci­ë­le hulp­ka­na­len van on­ze uni­ver­si­teit te ver­mel­den’, zegt Dan­ckaert. ‘Zo kan ie­der­een de ge­pas­te hulp krij­gen, mocht dat no­dig zijn.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.