‘Voor die­ren­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties gel­den dui­de­lijk an­de­re wet­ten dan voor ge­wo­ne bur­gers’

De Standaard - - BINNENLAND -

Boe­ren­bond­voor­zit­ster SONJA DE BECKER vindt het niet cor­rect om de kip­pen­sec­tor af te re­ke­nen op ‘il­le­gaal bij nacht ge­draai­de beel­den’. Ze no­digt Ani­mal Rights en Vlaams mi­nis­ter Ben Weyts (N­VA) uit om niet un­der­co­ver en ge­woon over­dag te ko­men kij­ken. (in le­den­blad ‘Boer&Tuin­der’)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.