PET

De Standaard - - VOORAAN -

De man komt drui­pend bin­nen en be­stelt een kof­fie. Hij heeft een ca­mou­fla­ge­pet op, ook door­nat. Zijn blin­ken­de re­gen­jas gaat uit, be­gint da­de­lijk ij­ve­rig aan een plas­je op de vloer. De pet blijft op.

Hij neemt een krant, duikt er gre­tig in, zijn ogen heb­ben lees­hon­ger. De eer­ste gro­te drup­pels val­len van de klep van zijn pet. Ze lan­den op zijn krant. Hij veegt el­ke drup­pel met een zak­doek van de krant af. Bui­ten ver­he­vigt de re­gen al­leen maar, bin­nen drup­pelt de pet mee. Het is er droog en warm, de man blijft nat­te vlek­jes van zijn krant ve­gen. Geen spoor van ir­ri­ta­tie of frus­tra­tie. Rus­tig blijft hij kof­fie­drin­ken. Toe­ge­wijd leest hij de krant. Hij is te­vre­den over wat hij leest. Kof­fie en krant. Hier zit ie­mand zijn de­fi­ni­tie van de he­mel te be­le­ven. Zijn ge­zicht is een zon in een zeer lo­kaal buitje. De drup­pels ver­tra­gen. De kof­fie is bij­na op. De pet is bij­na droog.

Laat­ste slok. Hij slaat de krant dicht, trekt zijn jas aan en gaat weer de gie­ten­de re­gen in. Te­gen zijn vol­gen­de war­me hal­te zal zijn pet op­nieuw bij­ge­vuld zijn, zo­dat die daar weer op­ge­lucht kan

droog­drup­pe­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.