Re­ge­ring-Trump werkt aan con­creet vre­des­plan

De Standaard - - Buitenland - (belga)

Een team van de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump is vol­gens de New York Ti­mes een con­creet vre­des­plan voor het Mid­den-Oos­ten be­gin­nen te ont­wer­pen. Het moet het ka­der over­stij­gen dat vroe­ge­re Ame­ri­kaan­se re­ge­rin­gen had­den voor­ge­legd, schrijft de krant zon­dag. De ploeg van ad­vi­seurs ge­looft na een in­ten­sief on­der­zoek van tien maan­den dat de tijd rijp is voor het con­cept.

Het plan zou ook om­stre­den twist­pun­ten zo­als de sta­tus van Je­ru­za­lem en de jood­se ne­der­zet­tin­gen op de Weste­lij­ke Jordaan­oe­ver aan­spre­ken, schrijft de krant op ge­zag van Ame­ri­kaan­se re­ge­rings­func­ti­o­na­ris­sen. Ana­lis­ten gaan er­van uit dat het plan uit­gaat van de klas­sie­ke twee­sta­te­n­op­los­sing.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.