Ter­reurslacht­of­fers Parijs boos op Ma­cron

De Standaard - - Buitenland - (bar)

Bij de her­den­king van de twee­de ver­jaar­dag van de ter­reur­aan­sla­gen in Parijs wei­ger­ den en­ke­le slacht­of­fers pre­si­dent Em­ma­nu­el Ma­cron te groe­ten of de her­den­king bij te wo­nen. Ze vin­den het niet kun­nen dat hij bij zijn aan­tre­den kom­af maak­te met het staats­se­cre­ta­ri­aat voor hulp aan de slacht­of­fers en kla­gen dat de hulp voor som­mi­gen is ver­min­ derd.

Ma­crons voor­gan­ger, Fran­çois Hol­lan­de, had dit se­cre­ta­ri­aat en­ke­le maan­den na de aan­sla­gen op­ge­richt. ‘Het was no­dig om al­les te co­ör­di­ne­ren, om de slacht­of­fers te in­for­me­ren en ook om en­ke­le pro­ce­du­res te ver­an­de­ren’, zo licht­te Ma­cron gis­te­ren zijn be­slis­sing toe. Hij be­na­druk­te dat er in de fei­ten niets ver­an­derd is aan de hulp­ver­le­ning.

‘Met het staats­se­cre­ta­ri­aat had­den we ten­min­ste een ge­spreks­part­ner’, ver­klaar­de een over­le­ven­de van de aan­slag op de con­cert­zaal Bata­clan op een Fran­se ra­dio­zen­der. ‘Als het niet te­rug­komt, wor­den we ver­ge­ten. Daar­om heb ik geen zin om de pre­si­dent een hand te ge­ven.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.