De stad is niet al­tijd de stad

De Standaard - - Vooraan - (ire)

In een eer­der AIR­be­zen­pro­ject in 2014 deed pro­fes­sor Roeland Sam­son al fijn­stof­me­tin­gen in Ant­wer­pen. 1.063 deel­ne­mers plaat­sten aard­bei­en­plant­jes op hun ven­ster­bank, wat 700 bruik­ba­re sta­len op­le­ver­de. De re­sul­ta­ten toon­den aan dat wie bin­nen de Ring woont, niet al­tijd meer bloot­ge­steld werd aan lucht­ver­vui­ling dan wie er­bui­ten woont. De re­sul­ta­ten ver­schil­den van straat tot straat en van wijk tot wijk. Groe­ne zo­nes of over­kap­pin­gen bin­nen de stad ga­ven be­te­re waar­den dan druk­ke stra­ten er­bui­ten.

De on­der­zoe­kers van de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen ga­ven een beeld van de fac­to­ren die be­pa­len in wel­ke ma­te je bloot­ge­steld wordt aan fijn stof. Hoe ver­der van het ver­keer, hoe be­ter. Bre­de stra­ten zijn be­ter dan ho­ge smal­le. Groen in de straat cre­ëert een na­tuur­lij­ke fil­ter. Hoe ho­ger je woont, hoe ge­zon­der. Daar­om is het be­ter op de bo­ven­ste ver­die

ping van je huis te sla­pen, en om het huis langs de ach­ter­zij­de te ver­luch­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.