Brand­weer Brus­sel klaagt over be­ton­blok­ken te­gen aan­sla­gen

De Standaard - - Binnenland -

Ook Brus­sel­se brand­weer­lui zijn za­ter­dag­avond be­laagd door de relschoppers op de Le­mon­nier­laan. ‘Maar daar­over rept nie­mand’, he­kelt Eric La­bour­det­te van vak­bond VSOA op Bruzz. In één moei­te waar­schuwt hij ook voor de ve­le ‘hin­der­nis­sen en ob­sta­kels’ op cen­tra­le la­nen in de hoofd­stad. ‘De be­ton­blok­ken om aan­sla­gen te ver­mij­den, wor­den voort­du­rend ver­plaatst. Wij heb­ben er niets over te zeg

gen. Wij kla­gen de pro­ble­men al maan­den aan bij de stad.’ De vak­bonds­man ver­wijst naar Ho­tel Mé­tro­po­le aan De Brou­ckè­re, waar de straat is op­ge­bro­ken. ‘De dag dat daar brand uit­breekt, vrees ik voor meer scha­de en zelfs do­den, om­dat wij niet op tijd ter plaat­se ra­ken.’ (poj)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.