‘Ik zie geen re­den om te twij­fe­len aan de vrou­wen’

De Standaard - - Buitenland -

De Ame­ri­kaan­se mi­nis­ter van Jus­ti­tie, JEFF SESSIONS , ver­hoogt de druk op Roy Moo­re. Die is in Ala­ba­ma kan­di­daat voor de Re­pu­bli­kei­nen om se­na­tor te wor­den. Maar vijf vrou­wen ver­kla­ren dat Moo­re hen heeft aan­ge­rand toen ze min­der­ja­rig wa­ren. De Re­pu­bli­kein­se par­tij wil dat Moo­re zich te­rug­trekt, maar hij wil niet wij­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.