KRUISWOORD

De Standaard - - Puzzels -

HORIZONTAAL

1 ster­ke speel­kaart. uit­roep van spot 2 kuur­oord. bus­kruit 3 la­bo­ra­to­ri­um. gor­del. ezels­ge­luid 4 on­der an­de­re. ver­der. ar­beids­duur­ver­kor­ting 5 paar. spijl 6 ver­trek in ze­ke­re vorm. Duit­se kei­zer 7 af­ge­lo­pen. snaar­in­stru­ment. meer dan goed is 8 niet par­ke­ren. drank. pa­ra­siet 9 ken­nis be­zit­tend. een wei­nig 10 kuil­tje op een golf­ter­rein. adres­kaart­je aan ba­ga­ge

VERTICAAL

1 hoofd­stad van Noor­we­gen. mid­dag­maal­tijd 2 sui­ker­beest 3 com­pu­ter­toets. schaak­term. wes­ter­leng­te 4 Vlaam­se nuts­in­stel­ling. af­slag­plaats bij golf 5 bo­ven. niet wer­ke­lijk 6 brand­stof. we­zen­lijk 7 lief­des­avon­tuur­tje. ri­vier in Rus­land 8 dik­ke huid­plooi. de­ci­bel 9 per­soon­lijk voor­naam­woord. ko­raal­ei­land 10 paar­denslee. zang­stem. vo­gel 11 vol­strek­te dwaas­heid 12 tro­pi­sche vet­plant. Eu­ro­pe­se taal

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.