‘Nieu­we wa­gens moe­ten vei­li­ger wor­den’

De Standaard - - Buitenland -

Al­le nieu­we au­to's in de EU zou­den moe­ten wor­den uit­ge­rust met nieu­we rij­hul­p­sys­te­men. Het Eu­ro­pees Par­le­ment keur­de dins­dag een re­so­lu­tie over ver­keers­vei­lig­heid goed. De Eu­ro­par­le­ments­le­den den­ken on­der meer aan sys­te­men die zwak­ke weg­ge­brui­kers de­tec­te­ren, die een au­to au­to­ma­tisch la­ten ver­tra­gen om bot­sin­gen te voor­ko­men of de be­stuur­ders hel­pen om bin­nen de snel­heids­li­mie­ten en bin­nen hun rij­vak te blij­ven.

Duur­de­re mo­del­len zijn soms al uit­ge­rust met die sys­te­men, maar vol­gens de Eu­ro­par­le­ments­le­den zou­den ze in al­le nieu­we wa­gens ver­plicht moe­ten wor­den. De Com­mis­sie zou vol­gend jaar nieu­we vei­lig­heids­nor­men pre­sen­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.