Geen ver­ras­sin­gen in se­lec­tie voor fi­na­le Da­vis Cup

De Standaard - - Sport - (mve)

Ploeg­ka­pi­tein Johan Van Her­ck se­lec­teer­de het lo­gi­sche vijf­tal voor de Da­vis Cup­fi­na­le te­gen Frank­rijk, die tus­sen 24 en 26 no­vem­ber in Rij­sel plaats­vindt.

Naast Da­vid Gof­fin (ATP 8) op­teer­de hij voor Ste­ve Dar­cis (ATP 76), Ru­ben Be­mel­mans (ATP 106), Arthur De Greef (ATP 174) en re­ser­ve Jo­ris De Loo­re (ATP 279).

Van Her­ck acht Dar­cis vol­doen­de her­steld van zijn el­le­boog­bles­su­re. ‘Ste­ve volgt het­zelf­de pro­gram­ma als de an­de­ren: fy­sie­ke trai­ning in de och­tend, ’s mid­dags ten­nis.’

Dat zijn op­per­troef Da­vid Gof­fin zich in Lon­den voor­bij Na­dal heeft ge­werkt, stemt Johan Van Her­ck te­vre­den. ‘Da­vid krijgt op die ma­nier een ge­wel­di­ge boost, waar­door hij even­tu­e­le ver­moeid­heid niet zal voe­len.’

Ook Frank­rijk se­lec­teer­de zijn vijf­tal: Jo-Wil­fried Tson­ga (ATP 15), Lu­cas Pouil­le (ATP 18) en de dub­bel­spe­lers Pier­re-Hu­gues Her­bert (ATP 80) en Ni­co­las Ma­hut (ATP 130). Ri­chard Gas­quet (ATP 31) en Ju­lien Ben­ne­teau (ATP 57) zijn de re­ser­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.