1.229 da­gen ziek­te­ver­lof door agres­sie

De Standaard - - Binnenland -

In het eer­ste se­mes­ter van dit jaar na­men trein­be­ge­lei­ders en vei­lig­heids­per­so­neel 1.229 da­gen ziek­te­ver­lof van­we­ge ver­ba­le en fy­sie­ke agres­sie. De lij­nen Mechelen­SintNi­k­laas en Gent­SintPie­ters­Moes­kroen zijn de ge­vaar­lijk­ste voor trein­be­ge­lei­ders. Dat staat in een NMBS­do­cu­ment dat La Der­ni­è­re Heu­re kon in­kij­ken. Ook Mechelen, Willebroek en Kort­rijk zijn pro­ble­ma­ti­sche sta­ti­ons.

De NMBS re­a­geert niet om­dat het om een con­fi­den­ti­eel rap­port gaat. ‘Het klopt dat er in 2017 meer agres­sie te­gen per­so­neels­le­den was’, zegt woord­voer­der Di­mi­tri Tem­mer­man. ‘Met 1.165 mel­din­gen gaat het om elf pro­cent meer dan een jaar eer­der. Die trend heeft zich in de eer­ste maan­den van dit jaar niet door­ge­zet.’ (my­de)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.