Lind­sey Buc­king­ham wil scha­de­ver­goe­ding

De Standaard - - Cultur & Media -

Gi­ta­rist en zan­ger Lind­sey Buc­king­ham stapt naar de rech­ter om een scha­de­ver­goe­ding te ei­sen van zijn vroe­ge­re kom­pa­nen bij Fleet­wood Mac. Buc­king­ham werd in april uit de band ge­zet om­dat hij en­ke­le con­cer­ten in de nieu­we tour­nee niet kon mee­spe­len we­gens so­lo­ver­plich­tin­gen.

Vol­gens Buc­king­ham, die de rest van de groep van con­tract­breuk be­schul­digt, zou hij om­ge­re­kend tot 12 mil­joen eu­ro ver­die­nen aan die Fleet­wood Mac­tour­nee, die vo­ri­ge week be­gon.

Nu geeft Buc­king­ham in een in­ter­view met Rol­ling Sto­ne zijn ex Ste­vie Nicks de schuld van de he­le zaak. Nicks en de an­de­re band­le­den heb­ben nog niet ge­re­a­geerd. (th)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.