C&A {Gent}

De Standaard - - Cultur & Media -

In de ja­ren 60 was het bu­reau van Sty­nen een van de groot­ste van Bel­gië. Nog al­tijd wist het tref­ze­ker de tijd­geest te cap­te­ren. Door de eco­no­mi­sche wel­vaart nam de vraag naar ste­de­lij­ke kan­to­ren en com­mer­ci­ë­le ruim­tes toe.

Kle­ding­ke­ten C&A meld­de zich om een reeks win­kels te ope­nen. Ze ver­wierf daar­voor pan­den en per­ce­len in de win­kel­stra­ten van gro­te ste­den. Op min­der dan tien jaar tijd re­a­li­seer­de Sty­nen er zo ne­gen, zo­als in Ant­wer­pen, Brus­sel, Gent, Has­selt en Na­men.

Sty­nen werk­te er tel­kens met be­ton­nen grids in de ge­vel. Die uni­for­me stijl droeg bij tot de be­drijfsi­den­ti­teit van het merk. In Gent cre­ëer­de hij met een te­rug­wij­ken­de sok­kel een over­dek­te wan­del­zo­ne.

Op zijn 78 stop­te Sty­nen als ar­chi­tect. Van het op­trek­ken van de pen­si­oen­leef­tijd was nog niet eens spra­ke. Hij was 91 toen hij in 1990 over­leed.

C&A­ge­bouw in de Veld­straat. © Col­lec­tie VAI

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.