1,2 mil­joen Brit­ten ra­ken steeds moei­lij­ker

Voor het eerst on­der­zocht een rap­port hoe­veel Brit­ten te ver van kwa­li­teits­vol­le voe­dings­win­kels wo­nen. ‘De arm­ste ge­zin­nen be­ta­len meer.’

De Standaard - - Buitenland - GISELLE NATH

Bij ge­brek aan win­kels is voor veel Brit­ten steeds va­ker het slech­te­re al­ter­na­tief. Fo­to: Lough­borough.

BRUS­SEL I Een so­ci­a­le woon­wijk waar de dicht­ste Al­di een bus­rit van 20 mi­nu­ten (zon­der wacht­tijd) of wan­de­ling van 25 mi­nu­ten ver is. Op zo een plek is het vol­gens Scott Cor­fe, on­der­zoe­ker bij de denk­tank So­ci­al Mar­ket Foun­da­ti­on, moei­lijk om ge­va­ri­eer­de, be­taal­ba­re groen­ten en fruit te vin­den. Want de re­la­tief du­re buurt­supe­ret­tes die er mis­schien zijn, ver­ko­pen wel snoep­re­pen of zak­jes voor­ge­was­sen sla, maar geen au­ber­gi­nes, aard­ap­pe­len of ver­se vis. De ar­men be­ta­len meer voor slech­ter eten.

Het rap­port van Cor­fe over Brit­se voed­sel­woes­tij­nen is ge­ba­

© rtr

fast­food

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.