Men­sen­ket­ting scho­len voor scho­ne­re lucht

De Standaard - - Regio -

Brus­sel­se scho­len heb­ben vrij­dag­och­tend in de Dansaert­straat een men­se­lij­ke ket­ting ge­vormd voor scho­ne­re lucht.

Ver­schil­len­de Brus­sel­se scho­len na­men vrij­dag deel: groot Ma­bo, Athe­ne­um Brus­sel, Kleur­doos Vaart­straat, Kleur­doos Mout­straat, klein Ma­bo, De Mark­ten en de bre­de school­wer­king. Sa­men vorm­den ze een men­se­lij­ke ket­ting van de Vlaam­se Poort tot aan de Beurs. De leer­lin­gen droe­gen span­doe­ken waar­in ze meer aan­dacht vroe­gen voor scho­ne lucht rond de school­poort. Fiet­sen die pas­seer­den, kre­gen een ap­plaus­je.

Gr­een­pea­ce­rap­port

De men­sen­ket­ting was de laat­ste van de we­ke­lijk­se ac­tie­mo­men­ten om aan­dacht te vra­gen voor de pro­ble­ma­tiek. De ac­tie be­gon op 16 maart na­dat een rap­port van Gr­een­pea­ce en de Pa­no­reportage van de VRT rond lucht­ver­vui­ling aan de school­poort heel wat had­den los­ge­maakt bij de ou­ders. ‘We gaan door tot aan de ver­kie­zin­gen’, luid­de het toen. En daar zijn de Brus­sel­se ou­ders van ‘Fil­ter Ca­fé Fil­tré’ met de­ze ac­tie in ge­slaagd.

Ui­t­ein­de­lijk slo­ten 129 scho­len in ver­schil­len­de ste­den en ge­meen­ten, en ook het Kaai­the­a­ter en ge­meen­schaps­cen­trum De Mark­ten zich aan bij de ac­tie.

(belga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.