Wordt ra­di­caal nor­maal?

De Standaard - - Vooran -

Vlaams Be­lang hoopt de vruch­ten te pluk­ken van de mi­gra­tie­cri­sis. De par­tij is na de ver­kie­zings­ne­der­la­gen in 2012 en 2014 op zoek naar een nieu­we adem. Ze mikt daar­bij voor­al op te­leur­ge­stel­de N­VA­kie­zers die het be­leid van staats­se­cre­ta­ris Theo Fran­c­ken te slap vin­den. Een beeld dat voor­zit­ter Tom Van Grie­ken met zijn boek­je Fran­c­ken faalt nog eens in de verf heeft ge­zet. Fi­lip De Winter haalt nog eens al­les uit de kast in Ant­wer­pen.

Maar de par­tij komt ge­ha­vend aan de start. In meer dan de helft van de ge­meen­ten kan zon­dag niet op Vlaams Be­lang ge­stemd wor­den. De par­tij heeft slechts in een op de acht ge­meen­ten een vol­le­di­ge lijst.

Ein­de­lijk in een ge­meen­te mee aan de knop­pen zit­ten, zou de al­ler­groot­ste over­win­ning van de par­tij zijn. Het cor­don sa­ni­tai­re houdt in­tus­sen al bij­na der­tig jaar stand. In Ni­n­o­ve hoopt de po­pu­lai­re Guy D’hae­se­leer met For­za Ni­n­o­ve in­con­tour­na­ble te wor­den. In Den­der­leeuw slui­ten drie lo­ka­le par­tij­en een sa­men­wer­king al­vast niet uit. De kans dat het cor­don er breekt, is even­wel klein. (cv)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.