Ver­keer­de kerk

De Standaard - - Verkiezingen 14/10 -

Ken­nis van de ei­gen ge­meen­te is nog al­tijd de eer­ste ver­eis­te voor een lo­kaal po­li­ti­cus. Of op zijn minst toch uit­ge­sla­pen zijn wan­neer de ver­kie­zings­fol­der wordt ge­maakt. Bij de nieu­we Be­ver­se par­tij NGB we­ten ze er nu al­les van. In al­le haast heb­ben ze op hun fol­der niet de kerk van het ei­gen Be­ve­ren ge­zet, maar die van het WestVlaam­se Be­ve­ren, een deel­ge­meen­te van Roe­se­la­re. Een spij­ti­ge ver­gis­sing, zegt lijst­trek­ker Ni­co Lauwaert. ‘We heb­ben die fol­der tus­sen 2 en 3 uur ’s nachts ge­maakt.’

Er ging trou­wens wel meer mis. Op de fol­der voor deel­ge­meen­te Be­ve­ren prijkt een fo­to van het kas­teel Hof ter Sak­sen, dat in deel­ge­meen­te Haas­donk ligt.

Met bij­dra­gen van Wim Win­c­kel­mans.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.