Ne­gen per­so­nen aan­ge­hou­den

De Standaard - - Binnenland -

In het on­der­zoek van het fe­de­raal par­ket naar cor­rup­tie en match­fixing in het Bel­gi­sche voet­bal zijn nu al ne­gen per­so­nen aan­ge­hou­den. Vrij­dag werd scheids­rech­ter Bart Ver­ten­ten in ver­den­king ge­steld van lid­maat­schap van een cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie en pri­va­te cor­rup­tie. Spe­lers­ma­ke­laars Dra­gan Sil­ja­noski wordt ver­dacht van lid­maat­schap van een cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie en wit­was­prak­tij­ken. Ma­ke­laar Ka­rim Me­j­ja­ti – de rech­ter­hand van Mo­gi Bay­at – blijft in de cel en wordt ver­dacht van wit­was­sen, maar niet van lid­maat­schap van een cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie of match­fixing.

De an­de­re aan­ge­hou­den per­so­nen zijn spe­lers­ma­ke­laar De­jan Veljko­vic, de echt­ge­no­te van Veljko­vic Ma­ria Bolgo­je­vs­ka, hoofd­aan­deel­hou­der van KV Mechelen Olivier So­mers en fi­nan­ci­eel di­rec­teur van KV Mechelen Thier­ry Stee­mans,

ma­ke­laar Mo­gi Bay­at ex­ad­vo­caat Lau­rent De­nis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.