EN VER­DER

De Standaard - - Cultur & Media -

I do not ca­re if we go down

in his­to­ry as bar­ba­ri­ans: Drie jaar na zijn ge­schif­te Roe­meen­se wes­tern ‘Afe­rim!’ gaat re­gis­seur Ra­du Ju­de de con­fron­ta­tie aan met het don­ke­re oor­logs­ver­le­den van zijn land.

Uns­a­ne: Fox be­sloot de nieu­we film van Ste­ven So­der­bergh niet uit te bren­gen: dat is pas waan­zin. Nu kunt u als­nog ont­dek­ken hoe hij met slechts wat iPho­nes een ver­ont­rus­ten­de psy­cho­lo­gi­sche thril­ler draai­de.

Etangs noirs: Pie­ter Du­mou­l­in en Ti­meau De Keyser film­den hun re­gie­de­buut in de Brus­sel­se Mo­del­wijk. Te ont­dek­ken.

Een uit­ge­brei­de film­ en ex­po­ka­len­der vindt u op blz. 6 van het ka­tern 'Wo­nen'.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.