Moe­der van kin­der­moor­den vrij on­der voor­waar­den

De Standaard - - Binnenland -

De 30­ja­ri­ge vrouw die ver­dacht wordt van de moord op haar drie kin­de­ren in Var­se­na­re, komt vrij on­der voor­waar­den, maar moet zich la­ten op­ne­men in een psy­chi­a­tri­sche in­stel­ling. Dat heeft de Gent­se ka­mer van in­be­schul­di­ging­stel­ling be­slist.

De vrouw reed in de nacht van 28 op 29 au­gus­tus op­zet­te­lijk te­gen een brug­pij­ler op de E40 in Oost­kamp. Ze over­leef­de de klap, maar ver­klaar­de dat ze haar kin­de­ren iets had aan­ge­daan. In haar wo­ning trof­fen de speur­ders de li­cha­men van de drie slacht­of­fers aan.

De ver­dach­te kamp­te vol­gens haar fa­mi­lie al twee we­ken met een post­na­ta­le de­pres­sie. Het voor­ver­slag van de ge­rechts­psy­chi­a­ters wees uit dat ze op het mo­ment van de fei­ten ge­le­den zou heb­ben aan een zwa­re gees­tes­ziek­te. (belga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.