De Standaard - - Bin­nen­land -

BRUS­SEL I Het aan­tal in­ter­na­ti­o­na­le trans­fers van min­der­ja­ri­gen en in­schrij­vin­gen van bui­ten­land­se min­der­ja­ri­gen in een an­der land neemt sterk toe. Voor­al de gro­te, rij­ke top­clubs wil­len bui­ten­land­se jon­ge­ren aan zich bin­den voor ze 18 jaar wor­den en vra­gen de we­reld­voet­bal­bond Fifa om toe­stem­ming voor zul­ke in­ter­na­ti­o­na­le trans­fers (zie in­fo­gra­fiek).

Maar er ge­beurt ook veel ach­ter de rug van de Fifa. Dat blijkt uit de Foot­ball Leaks­do­cu­men­ten.

Het on­der­zoek naar An­der­lecht werd al in 2015 af­ge­rond. Maar in ja­nu­a­ri dit jaar was er nog geen uit­spraak van het dis­ci­pli­nair co­mi­té

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.