Clai­re Tillekaerts

De Standaard - - Binnenland -

­ Ge­bo­ren in 1957 in Gent ­ Eerst al­ge­meen di­rec­teur en sinds 2012 ge­de­le­geerd be­stuur­der van Flan­ders Investment & Trade, het Vlaams agent­schap voor in­ter­na­ti­o­naal on­der­ne­men ­ Voor­heen twin­tig jaar lang ad­vo­ca­te aan de Gent­se ba­lie en do­cen­te aan de Uni­ver­si­teit Gent

­ Ac­tief bij de Na­ti­o­na­le Bank van Bel­gië als lid van het re­mu­ne­ra­tie­ en be­noe­mings­co­mi­té en het col­le­ge van cen­so­ren, dat de NBB con­tro­leert en toe­ziet op haar be­gro­ting

­ Part­ner van di­ri­gent Dirk Bros­sé

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.