Thai­se mil­jar­dair koopt ‘For­tu­ne’

De Standaard - - Economie -

Het Ame­ri­kaan­se ma­ga­zi­ne For­tu­ne, voor­al be­kend van zijn jaar­lijk­se lijst­jes van rijk­ste ceo’s en groot­ste be­drij­ven, is ver­kocht. Een Thai­se mil­jar­dair be­taalt er 132 mil­joen eu­ro voor. Het blad, dat voor het eerst ver­scheen in 1929, kampt met da­len­de re­cla­me­in­kom­sten en ver­koop­cij­fers. In no­vem­ber 2017 werd het al eens ver­kocht aan Me­re­dith Corp, maar die wou er al­weer van­af. De nieu­we ei­ge­naar noemt het blad een ‘per­soon­lij­ke in­ves­te­ring’. Hij wil het on­li­ne ver­ster­ken en de ex­pan­sie voort­zet­ten. (belga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.