HET WEER

I Herfst­week­end

De Standaard - - Cultuur & Media -

VAN­DAAG staat er re­gen op het pro­gram­ma, bij mo­men­ten veel re­gen. Tus­sen­door zijn er wat dro­ge­re pe­ri­o­den. Na de mid­dag wordt het wat dro­ger in het wes­ten. Het is vrij zacht bij maxi­ma rond 13 gra­den, maar er staat een strak­ke wind uit het zui­den en er zijn wind­sto­ten mo­ge­lijk tot 50 of 60 km/u.

VAN­AVOND maakt de re­gen plaats voor bui­en, af­ge­wis­seld door dro­ge­re pe­ri­o­den. Voor­al in de avond is er kans op lo­kaal on­weer. De on­weers­drei­ging neemt af naar­ma­te de nacht vor­dert, maar de bui­en blij­ven de he­le nacht mo­ge­lijk. Het wordt re­la­tief zacht bij mi­ni­ma rond 10 gra­den. Er staat nog steeds een strak­ke zui­den­wind.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.