Hoop dat han­dels­ge­sprek­ken met VS in 2019 kun­nen star­ten

De Standaard - - Buitenland -

De EU wil be­gin vol­gend jaar nieu­we on­der­han­de­lin­gen aan­vat­ten over een han­dels­ver­drag met de VS. Zo wil Eu­ro­pa de drei­ging van im­port­ta­rie­ven op Eu­ro­pe­se au­to’s af­wen­den. Dat heeft de Oos­ten­rijk­se mi­nis­ter Mar­ga­re­te Schram­böck gis­te­ren ge­zegd. Oos­ten­rijk is mo­men­teel EU­voor­zit­ter. Schram­böck hoopt dat de lid­sta­ten de Com­mis­sie te­gen be­gin vol­gend jaar een con­creet on­der­han­de­lings­man­daat kun­nen aan­bie­den. De ge­sprek­ken zul­len gaan over de af­schaf­fing van in­du­stri­ë­le ta­rie­ven en over re­gel­ge­ven­de sa­men­wer­king in sec­to­ren als far­ma­ceu­ti­ca en me­di­sche ap­pa­ra­tuur. Schram­böck be­klem­toon­de dat de EU geen ge­sprek­ken over land­bouw wil. On­ze voed­sel­nor­men zul­len niet wor­den on­der­mijnd, be­looft de EU. (blg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.