Stads­be­stuur schrapt on­der­grond­se Bruul­par­king

De Standaard - - Regio -

Het nieu­we Leu­ven­se sche­pen­col­le­ge schrapt de on­der­grond­se Bruul­par­king voor zes­hon­derd wa­gens in de be­ne­den­stad, waar­van de bouw al meer dan zes jaar voor­be­reid wordt. Dat heeft bur­ge­mees­ter Mo­ha­med Ri­dou­a­ni (SP.A) vrij­dag be­kend­ge­maakt bij de vi­sie­no­ta die de co­a­li­tie­par­tij­en ­ SP.A, Groen en CD&V ­ zijn over­een­ge­ko­men.

De Bruul­par­king was het sluit­stuk van het ver­keers­cir­cu­la­tie­plan voor dat deel van de bin­nen­stad en was on­der meer be­doeld om de Vis­markt au­to­vrij te ma­ken. Er was van meet af aan he­vig ver­zet te­gen het pro­ject van om­wo­nen­den, die zich ver­e­nig­den in ‘De Bruul Brult’.

Het com­pro­mis houdt in dat de Vis­markt par­keer­vrij wordt en de om­lig­gen­de stra­ten, zo­als de Lei en Crae­nen­don­ck, au­to­luw ge­maakt wor­den en in­ge­richt wor­den als een woon­, wan­del­, fiets­, re­cre­a­tie­ en han­dels­zo­ne.

(belga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.