‘Er komt steeds een fout­mel­ding, maar het gaat om een kin­der­ziek­te’

De Standaard - - Regio - De tra­ject­con­tro­le werd aan­ge­kon­digd, maar werkt nog niet.

De­baets (CD&V), Brus­sels staats­se­cre­ta­ris voor Ver­keers­vei­lig­heid. ‘Dat is een fout tus­sen ons ge­wes­te­lijk ca­me­ra­sys­teem en het ca­me­ra­sys­teem van po­li­tie­zo­ne Brus­sel­Noord. Er komt steeds een fout­mel­ding dat de sys­te­men niet gel­inkt kun­nen wor­den. Het gaat om een kin­der­ziek­te.’

In de Frans­ta­li­ge pers ver­scheen dat de sa­men­wer­king tus­sen het par­ket en de po­li­tie nog niet op punt zou staan op het ge­bied van de ver­wer­king van de boe­tes. Dat blijkt niet te klop­pen. Een sce­na­rio zo­als bij de tra­ject­

ERIC LAU­REYS Ka­bi­net Bi­an­ca De­baets

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.