Ver­soe­pe­ling voor rei­zi­gers

De Standaard - - Vooraan - (mec)

RO­DE ZO­NES Men­sen die te­rug­ke­ren uit oran­je zo­nes, moe­ten zich niet lan­ger la­ten tes­ten. Wie in ro­de zo­ne is ver­ble­ven, moet wel nog met­een in quarantain­e en moet op de vijf­de dag ge­test wor­den (zie hier­naast). Met een ‘zelf­e­va­lu­a­tie­do­cu­ment’ kun­nen rei­zi­gers die pro­ce­du­re om­zei­len. Dat do­cu­ment moet ge­a­na­ly­seerd en goed­ge­keurd wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.