Len­ny Kra­vitz bij­na in ‘zwar­te Du­ran Du­ran’

De Standaard - - Strips -

De car­ri­è­re van Len­ny Kra­vitz had er heel an­ders kun­nen uit­zien, ver­telt hij in zijn nieu­we au­to­bi­o­gra­fie. Hij kreeg ooit het aan­bod om aan te slui­ten bij een groep die een ‘zwar­te ver­sie van Du­ran Du­ran’ moest wor­den. Com­pleet met gla­mou­reu­ze vi­deo­clips ge­filmd op exo­ti­sche lo­ca­ties. Kra­vitz be­sloot toch maar zijn ei­gen ding te doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.