Al­ken-Maes brouwt Despe­r­a­dos voort­aan zelf

De Standaard - - Economie - (belga)

BIER Brou­we­rij Al­kenMaes brouwt van­af de­ze maand zelf Despe­r­a­dos, het bier met het te­qui­la-aro­ma, in de Cris­tal-brou­we­rij in Al­ken. Op die ma­nier wil de brou­we­rij snel­ler en ef­fi­ci­ën­ter in­spe­len op de no­den van de Bel­gi­sche markt, klinkt het.

Despe­r­a­dos is een merk van Hei­ne­ken, het moe­der­be­drijf van Al­ken-Maes. Het bier wordt door Al­ken-Maes in Bel­gië ver­deeld, maar tot voor kort werd het van­uit Ne­der­land of Frank­rijk in Bel­gië in­ge­voerd.

De ver­koop van Despe­r­a­dos in de Bel­gi­sche su­per­mark­ten zit in de lift, klinkt het in een pers­be­richt. ‘Bo­ven­dien blijkt uit ons markt­on­der­zoek dat er nog veel po­ten­ti­eel is’, zegt ceo An­nick Vin­cen­ty.

Al­ken-Maes wijst er­op dat de groei van Despe­r­a­dos in scherp con­trast staat met de af­ne­men­de bier­con­sump­tie. Vo­ri­ge week nog meld­de sec­tor­fe­de­ra­tie Bel­gi­sche Brou­wers dat de ver­koop van Bel­gisch bier van­we­ge de co­rona­cri­sis in de eer­ste acht maan­den van het jaar met 20 pro­cent is af­ge­no­men.

Woord­voer­der Se­bas­ti­aan De Mees­ter noemt het brou­wen in Bel­gië een op­ste­ker voor het be­drijf, op het mo­ment dat de sec­tor zich in een moei­lij­ke pe­ri­o­de be­vindt. De be­slis­sing heeft geen im­pact op de te­werk­stel­ling bij de brou­wer.

In Al­ken wordt ook Cris­tal, Maes, Grim­ber­gen en Ci­ney ge­pro­du­ceerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.