De Standaard : 2020-09-24

Strips : 23 : 9

Strips

DS2 9 I DE STANDAARD DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020 strips GARFIELD Jim Davis CASPER EN HOBBES TEAM KRIMSON SUSKE EN WISKE colofon Koen Verwee Karel Verhoeven Inge Ghijs, Lieven Vanhollebe­ke (video), Pieter Van Maele, Jorn Van Thillo, Eveline Vergauwen, Rogier Verschuere­n / Jan-Frederik Abbeloos (chef), Simon Andries, Bart Brinckman, Peter De Lobel, Marjan Justaert, Christof Vanschoubr­oek, Matthias Verbergt, Wim Winckelman­s / Inge Ghijs (chef), Veerle Beel, Eline Bergmans, Stijn Cools, Yves Delepeleir­e, Mark Eeckhaut, Klaas Maenhout, Jef Poppelmond­e, Anouk Torbeyns, Nikolas Vanhecke, Sarah Vankerssch­aever, Simon Grymonprez / Gert Devreese - De Leu, Valerie Droeven, Tom Heremans, Inge Schelstrae­te, Geert Sels, Veerle Vanden Bosch, Geert Van der Speeten, Peter Vantyghem Mike Livis, Johan Mortelmans, Tsane Nulens, Nick Verheyen, Anna Weyts Beheer uw abonnement via het e-loket www.standaard.be/service of bel naar de klantenser­vice. Verantwoor­delijke uitgever: Hoofdredac­teur: Adjunct­hoofdredac­teurs: snelnieuws@standaard.be lezersteam@standaard.be cultuur@standaard.be Sioen Wetstraat: Persoonlij­ke e­mailadress­en: Verkoopsvo­orwaarden buitenland voornaam.naam@standaard.be Commentato­ren: Bart Sturtewage­n (hoofdcomme­ntator), Bart Brinckman, Inge Ghijs, Ruben Mooijman Sofie Vandenhouw­e Toon van den Dries De Smet, Maxie Eckert (coördinato­r), Tom Ysebaert, Hilde Van den Eynde / bij de dagbladhan­delaar: Nederland, Luxemburg Wetenschap: voorbeeld:erik.de.kegel@standaard.be Gratis nummer voor de automatisc­he registrati­e van bezorgings­klachten van de dag zelf: 0800500.91 (8 tot 20 u.) Klantenser­vice lezers: 02790.21.10 (ma-vr 8 tot 17 u, zat 9 tot 13 u.). Via chat: www.standaard.be/service (ma-vr 8 tot 20 u. zat 9 tot 13 u). wetenschap@standaard.be - Nieuwsapp dS Nieuws - Krantenapp dS Krant Gossetlaan 30, 1702 GrootBijga­arden - tel: 02-467.22.11, Mediahuis NV, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen. Alle teksten, foto’s en beeldmater­iaal uit De Standaard en De Standaard. Online zijn auteursrec­htelijk beschermd. Zonder uitdrukkel­ijke toestemmin­g van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze verder verspreid worden. De voorwaarde­n voor reproducti­e vindt u op www.standaard.be/copyright. Mediahuis Connect: 02467.24.27 Klantenser­vice De Standaard www.standaard.be wetstraat@standaard.be Guinevere Claeys (chef), Peter Jacobs Nieuwsmana­ger: Financieel manager: Letteren: letteren@standaard.be / Binnenland: Adres redactie: Meijdenber­g Eva Berghmans, Karolien Bertels, Steven De Foer, Ann-Sofie Dekeyser, Ingeborg Deleye, Stijn De Wolf, Kasper Goethals, Ruud Goossens, Dorien Knockaert (chef Magazine), Griet Plets (chef DS Weekblad), Ine Renson, Marc Reynebeau, Filip Rogiers, Lieven Sioen (chef), Vicky Vanhoutte, Wouter Woussen Guy Fransen (chef), Erik De Kegel Weekend: Carine Billion Jan Desloover Astrid Houthuys (chef), Peter Cuypers, Klaas Debacker, Peter De Backer, Shari Dedier, Ewald Dupan, Diebrecht De Smet (editor front), Erik De Kegel, Mariena Dewulf, Laura Massa, Frederic Eelbode, Marc Mercy, Manu Tassier, Bart T’Jampens, Frans Vandeputte, Filip Verhoest (factchecke­r) Secretaria­at: Art director: Eindredact­ie: Uitgever: binnenland@standaard.be Abonnement De Standaard Surf naar www.standaard.be/abonnement of bel naar de klantenser­vice (ma t/m za papieren krant + elke dag digitaal): € 462 voor 12 maanden of via domiciliër­ing € 38,50/maand (za papieren krant + elke dag digitaal): € 306 voor 12 maanden of via domiciliër­ing € 25,50/maand (Elke dag digitaal lezen): € 276 voor 12 maanden of via domiciliër­ing € 23/maand (Vrijdag + zaterdag papieren krant): € 264 voor 12 maanden of via domiciliër­ing € 22/maand (toegang tot plus artikels op de website): € 180 voor 12 maanden of via domiciliër­ing € 15/maand Regio: regionieuw­s@standaard.be, Annelien De Greef (chef), Stijn Decock, Korneel Delbeke, Pascal Dendooven, Karsten Lemmens, Ruben Mooijman, Johan Rasking, Pascal Sertyn, Nico Tanghe Economie: Sport: Super sport.ds@standaard.be Jan De Haese (coördinato­r beeld), Karel De Weerdt, Yalenka De Zutter, Steven Dekeyser, Johan Dockx, Jan Goossens (coördinato­r grafisch team), Maryvonne Jacobs, An Nelissen, Celine Poppe, Gunther Truijen, Emma Vanhille, Stephanie Verbraekel †, Gert Verbelen, Pascal Verdoodt, Karen Wyckmans Lectrr, info@lectrr.be Emmanuel Naert (chef),Tina Boeykens, Liesbet Brigou, Klaartje De Bonnaire, Lukas Houthaeve, Lies Lecomte, Grafische en beeldredac­tie: eindredact­ie@standaard.be Slim Advertenti­edienst: economie@standaard.be www.mediahuisc­onnect.be varia@mediahuis.be Karin De Ruyter - Ombudsvrou­w: ombudsvrou­w@standaard.be Koen Vidal (chef), Bart Beirlant, Corry Hancké, Dominique Minten, Giselle Nath, Ine Roox, Roeland Termote 0800-155.11 - Jobat Media: 02-467.48.00 - – www.jobat.be Familienie­uws: 011-87.82.15 - Buitenland: Zoekertjes: Jobadverte­nties: Bart Dobbelaere (nieuwsmana­ger), Michiel Snoeck (nieuwsmana­ger), Wouter Van Driessche (digitaal producer); Publicatie­team: Lotte Alsteens, Max De Moor, Bart De Neve, Andy Stevens, Sylvie Van Ginneken, Tom Sonck, Diederik Van Vaerenberg­h, Henk Tack. Nieuwsteam: Ellen De Muynck, Marie Garré, Wim Lecluyse, Arno Digitaal: Digitaal order@jobatmedia.be buitenland@standaard.be Weekend Rouwberich­ten: familienie­uws@mediahuis.be Hans Cottyn (chef), Leni Opinie & analyse: opinie@standaard.be Debacker / Huiscartoo­nist: Lezersteam: Lieve Van de Velde (chef), Filip van Ongevalle (chef), Maarten Byttebier, Dominique Deckmyn, Catherine De Kock, Nick Cultuur & media: Snel Bill Waterson Willy Vanderstee­n

© PressReader. All rights reserved.