Nacht­op­pas­sers mo­gen meer ver­die­nen

Gazet van Antwerpen Kempen - - NEWS - (cwil)

Fe­de­raal mi­nis­ter van Werk Kris Pee­ters (CD&V) wil te­gen 1 ja­nu­a­ri 2018 het be­las­ting­vrije pla­fond op­trek­ken voor men­sen die ’s nachts op lang­du­rig zie­ken of ou­de­ren pas­sen. “Nacht­op­pas­sers mo­gen wet­te­lijk maar tot 1.334 eu­ro per jaar on­be­last ver­die­nen”, zegt Kris Pee­ters. “Daar­door be­rei­ken ze na en­ke­le maan­den al hun pla­fond. We wil­len dat pla­fond nu op­trek­ken.” Pee­ters denkt nog na over twee op­ties. “Of­wel wordt het be­las­ting­vrije pla­fond voor vrij­wil­li­gers op­ge­trok­ken tot 2.500 eu­ro per jaar. Of­wel kun­nen men­sen die vier vijf­de wer­ken of ge­pen­si­o­neerd zijn, als nacht­op­pas­ser tot 6.000 eu­ro on­be­last bij­ver­die­nen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.