Voor 250.000 eu­ro aan wijn ge­sto­len

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - (blg)

Die­ven heb­ben in de nacht van maan­dag op dins­dag ge­bruik­ge­maakt van het net­werk van on­der­aard­se gan­gen on­der Parijs om uit de kel­der van een huis in de Fran­se hoofd­stad aan de haal te gaan met meer dan 300 fles­sen wijn. De waar­de van de fles­sen wordt ge­schat op meer dan 250.000 eu­ro. De die­ven ge­bruik­ten de ca­ta­com­ben om de pri­va­te wijn­kel­der te be­rei­ken en ver­schaf­ten zich toe­gang door een muur door te bre­ken. On­der Parijs ligt een net­werk van tun­nels van 300 ki­lo­me­ter lang. Het gaat om vroe­ge­re mijn­schach­ten en ver­bin­den­de ga­le­rij­en, waar­van een deel werd ge­bruikt om over­le­de­nen te be­gra­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.