Waar­bor­g­re­ge­ling na fi­pro­nil­schan­daal

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - (blg)

Ook de Vlaam­se over­heid stelt zich bur­ger­lij­ke par­tij in de zaak van de met fi­pro­nil be­smet­te ei­e­ren. Dat heeft Vlaams mi­nis­ter van Land­bouw Jo­ke Schau­vlie­ge (CD&V) woens­dag ge­zegd. Zij her­haal­de de plan­nen om een waar­bor­g­re­ge­ling uit te wer­ken voor land­bouw­be­drij­ven. Voor niet-land­bouw­be­drij­ven is die pis­te ook on­der­zocht, maar daar lijkt vol­gens de mi­nis­ter nu geen nood aan te zijn. Van­daag zijn nog 14 be­drij­ven ge­blok­keerd. Het Vlaams Cen­trum voor Agroen Vis­se­rij­mar­ke­ting (VLAM) werkt een cam­pag­ne uit om het con­su­men­ten­ver­trou­wen in Bel­gi­sche ei­e­ren te her­stel­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.